Onze praktijk

Onze huisregels:

Wilt u bij een verandering van adres, telefoonnummer, medicijngebruik of verzekering dit aub bij de assistente achter de balie of in de behandelkamer doorgeven? Dit kan ook via de website.

Bij verhindering dient u minimaal 2 werkdagen van te voren af te zeggen.  Indien u niet tijdig afzegt, wordt de vrijgevallen tijd in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen tijd in rekening worden gebracht.

De behandelaar (tandarts of mondhygiëniste) geeft u indien nodig een advies voor een vervolgbehandeling of verwijzing. Indien u afziet van deze behandeling(en) zonder overleg met uw behandelaar zijn de eventuele gevolgen voor uw eigen risico.

Als u onder curatele of bewindvoering staat, dient u dient bij ons te melden in verband met de financiële afwikkeling.

Een overzicht van de tarieven vindt u onder de tab Tarieven en Betalen. Let op; deze lijst is een standaard tarievenlijst van de NZA, in onze praktijk worden niet alle vermelde prestaties uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten,

W.F. Betke en H.J. Betke-Leeuwenburg